за сваляне

Wordle: duns scotus De primo principio

Списък с първична и вторична литература по Антична философия на български език.

₪₪₪

Може да погледнете какви първични текстове има преведени на български, които да свалите, като потърсите отделен философ през опцията за търсене долу или в някой от историко-философските периоди, които ви интересуват.

₪₪₪

Антична литература. Енциклопедичен справочник, Богданов, Б. и А. Николова (съст.), Фондация „Отворено общество”, София, 1996, [електронно издание, 2011, www. bogdanbogdanov. net ].

Реклама