Свитък XXII

Архив за средновековна философия и култура

Свитък XXII

Archiv_22_Cover_WEBИзток-Запад, София, 2016 [ISBN 978-619-152-886-8]

С ъ д ъ р ж а н и е 

 Олег Георгиев (София)

– Ars vel scientia (disciplina)?

Смилен Марков (Велико Търново) – Историчност на персоналното битие – задочен диалог между Мартин Хайдегер и св. Йоан Дамаскин

Катерина Георгиева (София) – Опит за разглеждане на менталните болести през въпроса за същността при Фотий

Иван Йорданов (София) – Анализ на идеята за многото светове във Византийската философия

Gergana Dineva (Sofia) – Recontextualization of the Concept of Teaching: If Man Could Teach and Call Himself Teacher. The Thomas Aquinas’s „Commentary“ on De magistro of Augustine

Мария Янакиева (София) – Проблемът за битието във философската артикулация на мистическия опит: Майстер Екхарт и Ибн Араби

Хайнрих Сузо – Книга на истината (превод Цочо Бояджиев)

Георги Каприев (София) – 2015

Георги Каприев (София) – Милан Гьоргевич: синтезът Николай Кавасила

Георги Каприев (София) – Смилен Марков: метафизичният синтез на Йоан Дамаскин

Георги Каприев (София) – Гергана Динева: метафизиката на границата

In memoriam: Ян А. Артсен


 

Реклама