Към съдържанието

Свитък XXII

Archiv_22_Cover_WEBАрхив за средновековна философия и култура

Свитък XXII

Изток-Запад, София, 2016 [ISBN 978-619-152-886-8]

С ъ д ъ р ж а н и е

Олег Георгиев (София)
Ars vel scientia (disciplina)?

Смилен Марков (Велико Търново)
Историчност на персоналното битие – задочен диалог между Мартин Хайдегер и св. Йоан Дамаскин

Катерина Георгиева (София)
Опит за разглеждане на менталните болести през въпроса за същността при Фотий

Иван Йорданов (София)
Анализ на идеята за многото светове във Византийската философия

Gergana Dineva (Sofia)
Recontextualization of the Concept of Teaching: If Man Could Teach and Call Himself Teacher. The Thomas Aquinas’s „Commentary“ on De magistro of Augustine

Мария Янакиева (София)
Проблемът за битието във философската артикулация на мистическия опит: Майстер Екхарт и Ибн Араби

Хайнрих Сузо
Книга на истината (превод Цочо Бояджиев)

Георги Каприев (София)
2015

Георги Каприев (София)
Милан Гьоргевич: синтезът Николай Кавасила

Георги Каприев (София)
Смилен Марков: метафизичният синтез на Йоан Дамаскин

Георги Каприев (София)
Гергана Динева: метафизиката на границата

In memoriam
Ян А. Артсен

 


 

Реклами