Свитък ХІІІ

Свитък 13

Архив за средновековна философия и култура

Свитък ХІІІ

Изток-Запад, Алтера, София, 2007 [ISBN 954321337-5]

 

Съдържание


I
Втори Фестивал на християнските изкуства и култура

Слава Янакиева (София)
Някои щрихи към езическото наследство в християнската изобразителна и литургическа култура

Георги Каприев (София)
Евсевий Кесарийски: Една ранна иконоборческа аргументация

Мариян Стоядинов (Велико Търново)
За светлината в иконата

Георги Тодоров (София)
Иконата: пътят на Откровението и пътят на въображение

Калин Янакиев (София)
Иконата като присъствие на святото

Кристин Латиф (София)
Св. Теодор Студит и неговите Антиритики в защита на иконопочитанието

Теодор Студит
Първо опровержение срещу иконобoрците
(превод от старогръцки К. Латиф)

Теодор Студит
Второ опровержение срещу иконоборците
(превод от старогръцки К. Латиф)

Теодор Студит
Трето опровержение срещу иконоборците
(превод от старогръцки К. Латиф)

II

Олег Георгиев (София)
Свободните изкуства и Средновековието

Смилен Марков (София/Кьолн)
Мястото и времето в метафизичната програма на Джон Скот Ериугена

Мария Ванева (София)
Понятията essentia и substantia в сферата на богомислието при Пиетро от Ломбардия (Сентенции, книга I, базов текст: distinctio VIII)

Димитър Петров (Монтреал)
Калист Катафигиот: за божественото единение и съзерцателния живот

Vasileios Syros (Helsinki)
Marsilius of Padua on Political Virtues and Aristotle’s Absolute Ruler

Martin Ossikovski (Sofia)
A Brief Note on Dialogus, Defensor minor, and the Problem of Ecclesia Graecorum

Ива Манова (София)
Меланхолия и Фауст: падението на ренесансовия гений

Реклама