Свитък VІІ

Архив за средновековна философия и култура

Свитък VІІ

 

ЛИК, София, 2001 [ISBN 954-607-396-2]

 

СъдържаниеЕмил Трайчев (София)
Евангелието от Тома

Евагрий Понтийски
За различните зли помисли
(превод от старогръцки К. Янакиев)

Калин Янакиев (София)
Коментар към трактата на Евагрий Понтийски За различните зли помисли

Аврелий Августин
За безсмъртието на душата
(превод от латински Ев. Митева)

Максим Изповедник
Различни дефиниции
(превод от старогръцки Г. Каприев)

Димитър Петров (София)
За „духовното око“ във византийското мистическо богословие

Веселина Вачкова (София)
Драмата на Израил и Иудея (към въпроса за българо-византийската граница VII-XI в.)

Слава Янакиева (София)
Действото за антихриста – среща на апокалиптиката и политическата митология

Христос Терезис (Патра)
Употребата на онтологическите категории у Николай от Метон: възраждане на аргументацията на Дионисий Ареопагит
(превод Стилиян Деянов)

Тодор Тодоров (София)
Знание и мъдрост. Значение при Хуго от Сен-Виктор в контекста на западната традиция

Иван Христов (София)
Морфологията на човешкия дух според Никифор Влемид и византийският проторенесанс от ХШ в.

Боеций от Дания
За висшето благо
(превод от латински Ц. Бояджиев)

Нора Божилова (Велико Търново)
Онтологическият статут на злото в етиката на Тома от Аквино

Лука Паризоли (Париж)
От духовното съвършенство до нормативната наука: случаят на францисканската школа
(превод Стилиян Деянов)

Димитрий Кидонис
Слово за презрението към смъртта
(превод от старогръцки Ц. Бояджиев)

Георги Каприев (София)
Едно дълго четене на Тома от Аквино – Albert Zimmermann: Thomas Lesen

Реклама