Свитък V

Архив за средновековна философия и култура

Свитък V

 

ЛИК, София, 1998 [ISBN 954-607-166-8]

 

СъдържаниеАлберт Цимерман (Кьолн)
Безприютността на човека и философията

Аврелий Августин
Основи на Диалектиката
(превод от латински Л. Радоилска)

Михаил Хронц (Бон)
„Света София” в Константинопол и императорската литургия

Калин Янакиев (София)
Алегорията за „двата меча” и ранната й иеротатична употреба. XI-XII в.

Христос Терезис (Патра)
Аристотелизъм и платонизъм при византиеца Георги Пахимер

Аноним
Въпрос за това, дали Бог е можел да създаде света отвеки
(превод от латински Ц. Бояджиев)

Одон Ригалдус
За заблужденията относно траенето на произлезлите от Бога неща
(превод от латински Ц. Бояджиев)

Олег Георгиев (София)
Измеренията на индивидуалността през периода XII -XIII век в Западна Европа.

Тома от Аквино
За истината (въпрос I, член 1)
(превод от латински Г. Каприев)

Ян А. Аартсен и Андреас Шпеер (Кьолн)
Философията на Бонавентура и учението за трансценденталиите

Нора Божилова (Велико Търново)
Динамизмът на доброто във „вътрешния човек”

Сотириа Триантари (Солун)
Рецензия (Й. А. Деметракопулос, Августин и Григорий Палама. Проблемите за Аристотеловите категории и троичната психотеология)

Андреас Шпеер (Кьолн)
Що е философия през Средновековието? (философска равносметка на X. Световен конгрес по средновековна философия от 25 до 30 август 1997 в Ерфурт)

Предизвестие
Медиевистка конференция в София

Реклама