Свитък ІХ

Архив за средновековна философия и култура

Свитък ІХ

 

ЛИК, София, 2003 [ISBN 954-607-593-0]

 

СъдържаниеKallistos Ware (Oxford) Bishop of Diokleia
The Human Person as an Image of the Holy Trinity: From Augustine to Palamas

Димитър Петров (София)
За „умната молитва“ във византийското мистическо богословие

Тодор Тодоров (София)
Маската и лицето на съня в средновековната ислямска философия

Михаил Псел
Трактати за Философията и нейните определения
(превод от старогръцки Вл. Маринов)

Бернар от Шартр
Трактат за световната душа
(превод от латински М. Ванева)

Tzotcho Boiadjiev (Sofia)
Loca Remotissima. Discourses of Remoteness in the Middle Ages

Слава Янакиева (София)
Към въпроса за съществуването на театрални и квази-театрални форми във Византия

Евелина Митева, Мария Ванева (София)
Кратко запознаване с Алберт Велики

Олег Георгиев (София)
Философският дебат за ангелската индивидуалност през XIII век в Западна Европа. Роберт Гросетест

Георги Каприев (София)
Срещата на Мойсей с Христа (Св. Григорий Палама, Триади II, 3, 55)

Цочо Бояджиев (София)
Meriston symbolon. Григорий Акиндин и спорът за таворската светлина

Мартин Осиковски (София/Будапеща)
Мартин Лутер – За силите и волята на човека без благодат (уводна бележка)

Мартин Лутер
Диспут за силите и волята на човека без благодат
(превод от латински М. Осиковски)

Елджуя Кинтибидзе (Тбилиси)
Философията в Грузия през Средните векове
(превод Т. Тодоров)

Реклама