Свитък I

Архив за средновековна философия и култура

Свитък І

УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1994 [ISBN 954-07-0525-8]

Съдържание


Калин Янакиев (София) /Андреас Шпеер (Кьолн)
PHYSIS / ΦΎΣΙΣ

Ивайло Данов
Православната троична терминология. Опит за изясняване чрез съвременния български език

Максим Изповедник
За душата
(превод от старогръцки Яна Букова)

Иван Христов (София)
Йерархията па битието в Шестоднев от Йоан Екзарх

Анселм от Кентърбъри
Молитва за враговете
(превод от латински Г. Каприев)

Андреас Шпеер (Кьолн)
Философията като преход при Бонавентура. От науката към мъдростта

Бонавентура
За знанието Христово, Въпрос 4: Дали онова, което познаваме със сигурност, се познава в самите вечни идеи?
(превод от латински Г. Каприев)

Марияна Широва (София)
Универсални, същност и съществуване във философията на Тома от Аквино

Алберт Цимерман (Кьолн)
Природа и смърт според Тома от Аквино

Андреас Шпеер (Кьолн)
Изкуство и красота. Критични размишления върху средновековната естетика

Николай от Куза
За скрития Бог
(превод от латински Ц. Бояджиев)

Реклама