Свитък ІV

Архив за средновековна философия и култура

Свитък ІV

ЛИК, София, 1997 [ISBN 954-607-117-X]

Съдържание


Квинт Симах
Послание до Теодосий
(превод от латински Д. Димитров)

Синезий от Кирена
На брата Евопий
(превод от латински Д. Димитров)

Василий Велики
Писмо до своя брат Григорий за различието между същност и ипостас
(превод от старогръцки Ив. Христов)

Иван Христов (София)
Понятията същност и ипостас в XXXVIII писмо на Св. Василий Велики

Аврелий Августин
За щастливия живот
(превод от латински Ан. Делчева)

Георги Каприев (София)
Eodem sensu utentes? „Гръцкото” учение за енергиите и causae primordialis при Джон Скот Ериугена

Олег Георгиев (София)
Космографията в системата на византийската образованост

Михаил Псел
За [разбирането на] субстанцията като самосъща вещ
(превод от старогръцки Ив. Христов)

Иван Христов (София)
Християнският неоплатонизъм на Михаил Псел в неговото учение за субстанцията

Амори от Бен
Средновековният пантеизъм
(превод от латински Ц. Бояджиев)

Жан-Клод Шмит (Париж)
Вярването през средновековието
(превод от френски Т. Николов)

Тони Николов (София)
Метафизиката на „образа” и „подобието” у Тома от Аквино

Цочо Бояджиев (София)
Studiositas и curiositas у Свети Тома от Аквино

Григорий Палама
Разговор между православния Теофан и отвърналия се от варлаамитите Теотим
(превод от старогръцки Ст. Терзийски и Ал. Кашъмов)

Орлин Йорданов (София)
Проблемът за грехопадението от гледна точка на терминологичната триада „същност – сила – енергия”

Реклама