Свитък ІІ

Архив за средновековна философия и култура

Свитък ІІ

УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1995 [ISBN 954-07-0762-5]

Съдържание


Веселин Дафов (София)
Разликата между „към-нещо-друго“ (ad aliquid) и „релация“ (relatio) в трактата на Боеций Как Троицата е един Бог, а не трима богове

Калин Янакиев (София)
Релационистката триадология на Боеций и учението за Светата Троица на Отците-Кападокийци

Йоан Дамаскин
Елементарно въведение към догмите
(превод от старогръцки Ат. Атанасов)

Адсон от Монтие-ан-дер
Книга за антихриста
(превод от латински Ц. Бояджиев)

Васил Гюзелев (София)
Византийската империя и българското царство в бран и мир

Хилдеберт от Лаварден
За невъзмутимостта на духа
(превод от латински Ц. Бояджиев)

Георги Каприев (София)
Диалогичност и диалектика на битието при Анселм от Кентърбъри

Тома от Аквино
За принципа на индивидуацията
(превод от латински Т. Николов)

Тони Николов (София)
Онтологията на словото у Тома от Аквино

Мари-Ан Вание (Страсбург)
Екхарт: деконструкция на индивидуалността или възнесение на личността?

Цочо Бояджиев (София)
Мълчанието и гласовете на нощта

Реклама