Свитък ХІ

Архив за средновековна философия и култура

Свитък ХІ

 

ЛИК, София, 2005 [ISBN 954-607-696-1]

 

Съдържание


Andreas Speer (Köln)
Freies Denken

Fritz Wagner (Berlin)
Carmina Burana. Ein Liederbuch des Mittelalters

Димитър Петров (София)
За „упражненията в умиране“ във византийското мистическо богословие

Анна Бошнакова (София)
Музикално-философските „картини“ на Касия

Слава Янакиева (София)
Страсти и страстност при героите в Passio за светите деви Агапия, Хиония и Ирина на Хротсвита от Гандерсхайм

Тодор Тодоров (София)
Наука и мъдрост в метафизиката на Авицена

Веселина Вачкова, Васил Нинов (София)
Мотиви за началото на Кръстоносното движение по данни на съвременните извори

Пиер Абелар
Да и Не. Пролог
(превод от латински Кр. Латиф)

Кристин Латиф (София)
Да и Не на Пиер Абелар в контекста на диалектиката и херменевтиката на дванадесети век

Бернар от Клерво
Проповеди върху Песен на песните
(превод от латински Ев. Митева)

Petar Rogalski (Sofia)
La dispute scolastique en tant que méthode

Хулиан Bapa Мартин (Валенсия)
Политическата добродетел

Peter К. Benbow (Santa Barbara)
Types of Infinity in Roger Bacon’s Opus Majus

Никола Антонов (София)
Григорий Палама: Апологията срещу Варлаам и Акиндин, книга първа: за Божественото единяване и различаване

Григорий Палама
Апология срещу Варлаам и Акиндин, книга първа: за Божественото единяване и различаване

Гергана Динева (София)
Опит за критически коментар върху възгледа на Умберто Еко относно „естетическите“ схващания на Тома от Аквино

Walter Kardinal Kasper (Rom)
Vortrag anlasslich der Vorstellung der bulgarischen Ausgabe von Jesus der Christus

Реклама