Свитък ХІV

Свитък 14Архив за средновековна философия и култура

Свитък ХІV

 

Изток-Запад, Алтера, София, 2008 [ISBN 954321337-5]

 

Съдържание

I
Трети Mеждународен фестивал на християнските изкуства и култура

Дмитрий Е. Афиногенов (Москва)
Учението на патриарх Фотий за свещените изображения

Георги Каприев (София)
Мястото на изкуството и изготвянето на свещените образи във византийската традиция

Hentyk Anzulewicz (Bonn)
Albertus Magnus und die moderne Kunst

Мариян Стоядинов (Велико Търново)
Догматическото значение на иконата

Георги Тодоров (София)
Разпадналият се образ.Несебър, храмовете, иконите, самоличността

Владимир Градев (София)
Свещено ли е още изкуството?

II

Максим Изповедник
Liber Ambiguorum (избрани фрагменти)
(превод от старогръцки К. Латиф и С. Риболов)

Невена Димитрова (София/Льовен)
Познанието: начини на употреба според св. Максим Изповедник

Смилен Марков (София/Кьолн)
Насладата като природно действие и ипостасно отнасяне (концепциите за насладата на Немезий,епископ на Емеса и преп. Йоан Дамаскин)

Роберт Гросетест
За линиите, ъглите и фигурите
(превод от латински С. Стефанов)

Евелина Митева (София/Кьолн)
Съдба и свобода на волята според Алберт Велики

Георги Петков (София)
Реторика и логика. Случаят Тома от Аквино

Iva Manova (Sofia/Louven)
Francesco Petrarca über die tödliche Vielfältigkeit (varietas mortifera)

Klaus-Frédéric Johannes (Billogheim-Ingenheim)
Die Goldene Bulle und die Praxis der Königswahl 1356-1410

МиланЃорѓевиќ (Скопjе)
Сакраментално-еротичниот живот во Христа кај свети Никола Кавасила

Прохор Кидонис
За същността и действието – шеста книга
(превод от старогръцки Д. Манолова)

John A. Demetracopoulos (Patras/Köln)
Pope Benedict XVI’s Use of the Byzantine Emperor Manuel II Palaiologos’ Dialogue with a Muslim Muterizes: The Scholarly Background

Georges Arbatzis (Athénes)
Pléthon et les stoïciens. Système et fragment

Иван Христов (София)
Сравнително изследване на превода на аристотеловите философски термини на латински и в славянската традиция

Реклама