официално издание


Archiv_18_Cover_WEBАрхив за средновековна философия и култура

е основан през 1994 година от Цочо Бояджиев и Георги Каприев с намерението да се предложи един интеграционен център за българските медиевисти от всички поколения и изследователски насоки (с акцент върху философията). Архивът представлява форум, в който проблемите на специалността могат да бъдат обсъждани на нейния специализиран език. Важен приоритет е отпечатването на преводи на по-малки трактати и текстове от средновековни – латински и византийски. От третия свитък (1996 г.) насам като съиздател започва да сътрудничи Андреас Шпеер. С цел концентриране работата на специалистите от югоизточно европейския регион в по-големия европейски контекст и с оглед интеграцията им в активен диалог със западноевропейските им колеги, през 2004 г. се конструира настоящият издателски борд.

След основаването на Института за средновековна философия и култура през 2000 г. Архив-ът излиза веднъж годишно като негов орган.

Издатели

Цочо Бояджиев (София)
Георги Каприев (София)
Андреас Шпеер (Кьолн)

Издателски съвет

Янис Димитракопулос (Патра)
Ваутер Хорис (Амстердам/Кьолн)
Андрей Плешу (Букурещ)
Паскуале Поро (Бари)
Стефан Санджакоски (Струга)
Боголюб Шиякович (Белград/Никшич)
Карлос Стил (Лувен)

изисквания за цитиране в Архив за средновековна философия и култура

₪₪₪

Всички статии на Архива могат да бъдат закупени в PDF-формат на страницата ни в он-лайн библиотеката за периодични издания CEEOL.

Съдържание на отделните броеве:

Свитък XXIIIСвитък XXIIСвитък XXIСвитък XX ₪ Свитък ХІХ ₪   Свитък ХVІІІ  ₪   Свитък ХVІІ  ₪   Свитък ХVІ  ₪   Свитък ХV  ₪   Свитък ХІV  ₪   Свитък ХІІІ  ₪   Свитък ХІІ  ₪  Свитък ХІ  ₪  Свитък Х  ₪  Свитък ІХ  ₪  Свитък VІІІ  ₪  Свитък VІІ  ₪  Свитък VІ  ₪  Свитък V  ₪  Свитък ІV  ₪  Свитък ІІІ  ₪  Свитък ІІ  ₪  Свитък І

Реклама