Георги Каприев: Византийска философия (второ допълнено издание)

Георги Каприев: Византийска философия (второ допълнено издание), Изток-Запад, София, 2001, 480 с.

Излезе новата, разширена версия на изследването на Георги Каприев върху специфичните философски тенденции във Византия в техния динамичен подход спрямо философските проблеми от епохата на Средните векове.

Тома от Аквино. Сума на теологията ІІI

Thomas Aquinas, Summa theologicae Pars secunda. Secunda pars [Strassburg, Johann Mentelin, not after 1463]

Тома от Аквино: Сума на теологията, част ІІІ, превод от латински език Цочо Бояджиев

[непубликувани преводи, предоставени на сайта от преводача, предназначени за лично ползване; предстои публикация]

₪₪₪

Пролог

І. Относно уместността на въплъщението

ІІ. За начина на единение на въплътеното Слово с оглед на самото единение

ІІІ. За единението от гледна точка на приемащото лице

ІV. За единението от гледна точка на приетото

V. За приемането на частите на човешката природа

VІ. За реда на приемането

Прочети още »

Тома от Аквино: Философски трактати

Излезе на български език преводът на петте философски трактата на Тома от Аквино. Увод и превод от латински език: Цочо Бояджиев

Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17. Изток-Запад, С. 2011, 244 с.

ISBN 9789543217977

Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17, превод от латински Цочо Бояджиев. Изток-Запад, С. 2011, стр. 75-169.

Анселм Кентърбърийски: Прослогион

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Прослогион

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Proslogion

линк за сваляне: Прослогион

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 99-144.

Анселм Кентърбърийски: Молитва за враговете

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Молитва за враговете

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Oratio pro inimicis

линк за сваляне: Молитва за враговете

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 419-423.

Анселм Кентърбърийски: Монолог

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Монолог

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Monologion

линк за сваляне: Монолог

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 11-98.

Анселм Кентърбърийски: Писмо за въплъщението на Словото

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Писмо за въплъщението на Словото

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Epistola de incarnatione Verbi

линк за сваляне: Писмо за въплъщението на Словото

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 285-318.