Анселм Кентърбърийски: Молитва за враговете

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Молитва за враговете

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Oratio pro inimicis

линк за сваляне: Молитва за враговете

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 419-423.
Реклама

Анселм Кентърбърийски: Монолог

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Монолог

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Monologion

линк за сваляне: Монолог

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 11-98.

Анселм Кентърбърийски: Писмо за въплъщението на Словото

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Писмо за въплъщението на Словото

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Epistola de incarnatione Verbi

линк за сваляне: Писмо за въплъщението на Словото

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 285-318.

Анселм Кентърбърийски: За истината

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: За истината

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Dialogus de veritate

линк за сваляне: За истината

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 145-176.

Анселм Кентърбърийски: За свободата на избора

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: За свободата на избора

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: De libertate arbitrii

линк за сваляне: За свободата на избора

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 177-202.

Анселм Кентърбърийски: За граматика

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: За граматика. По какъв начин граматикът е субстанция и качество

превод от латински език: Росен Стоянов

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: De grammatico

линк за сваляне: За граматика

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 255-284.

Анселм Кентърбърийски: За падението на дявола

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: За падението на дявола

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: De casu diaboli

линк за сваляне: За падението на дявола

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 203-254.