Дънс Скот: За първия принцип

Джон Дънс Скот: За първия принцип

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: Johannes Duns Scotus, Tractatus de primo principio/ Abhandlung über das erste Prinzip, hg. übers. u komm. von W. Kluxen, Darmstadt, 1974.

линк за сваляне: За първия принцип

Печатна версия: Джон Дънс Скот, За първия принцип, превод от латински език Георги Каприев, „ЛИК“, София, 1998.
Реклама

Тома от Аквино: Сума против езичниците, книга първа

Summa contra gentiles pars 1Излезе на български език първа част от втората Сума на Тома от Аквино, Сума против езичниците, превод от латински Цочо Бояджиев, Фондация „Комунитас“, С. 2012, 240 стр.

₪ ₪ ₪

„Писана в продължение на цели седем години (1258-1265), Сума против езичниците или още Книга за истината на католическата вяра срещу заблужденията на езичниците, е вторият по значение „богословски свод“ на св. Тома от Аквино. Наричат я „Малката сума“, за да я разграничат от монументалното му съчинение Сума на теологията (1266-1273) – мащабна катедрала на мисълта, истински интелектуален шедьовър на латинската схоластика, където всеки аспект на християнското Откровение наистина намира място в архитектониката от въпроси, опровержения и аргументи, изложени на близо десет хиляди страници (творбата си остава незавършена). […] Безспорно, „Малката сума“ на първо място се стреми да опровергае някои сериозни заблуди на епохата, най-вече дело на такива коментатори на Аристотел като арабина Ибн Рушд, познат с латинското име Авероес (1126-1198), или евреина Моше бен Маймон, известен като Маймонид (1138-1204). „Малкият свод“ на Тома от Аквино със сигурност е мислен като наръчник за католическите мисионери в техния сблъсък с исляма, ала по своя обхват и техника на аргументацията творбата многократно надхвърля подобна задача. Съвсем логично е Сумата да е насочена към най-елитните кръгове в тогавашните университети, където, както изглежда, е имало немалко errantes – заблудени или повлияни от учението на авероизма, които противопоставят истините на разума и истината на вярата. […]

Прочети още »

Андреас Шпеер – Метафизичното мислене: крехка конвергенция

Излезе първият превод на книгата на  Андреас Шпеер Fragile Konvergenz: 3 Essays zu Fragen metaphysischen Denkens, който е на български език. Преводач от немски език е Георги Каприев:

Андреас Шпеер – Метафизичното мислене: крехка конвергенция. Три есета, прев. от немски Георги Каприев, Изток-Запад, София, 2011, 148 с.

Проф. д-р Андреас Шпеер  е роден през 1957 г. в Дюселдорф. Той се числи към водещите немски философи и най-изтъкнатите историци на философията на нашето време. Директор на Томас-Институт към Университета в Кьолн от 2004 г., той е автор на осем монографии и на респектиращо множество статии; издател и съиздател на десет поредици и списания, играещи съществена роля за развитието на съвременната философия; ръководител на ключови немски и международни научни институции; организатор на множество знакови конгреси и конференции. От две десетилетия той е свързан интелектуално и лично с България и нейната култура, активно участвайки в нея като лектор, като автор на над 20 текста, публикувани тук, като организатор на множество форуми в България и съиздател на Архив за средновековна философия и култура. Андреас Шпеер е почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски” от 2005 г.

Тома от Аквино. Сума на теологията ІІI

Thomas Aquinas, Summa theologicae Pars secunda. Secunda pars [Strassburg, Johann Mentelin, not after 1463]

Тома от Аквино: Сума на теологията, част ІІІ, превод от латински език Цочо Бояджиев

[непубликувани преводи, предоставени на сайта от преводача, предназначени за лично ползване; предстои публикация]

₪₪₪

Пролог

І. Относно уместността на въплъщението

ІІ. За начина на единение на въплътеното Слово с оглед на самото единение

ІІІ. За единението от гледна точка на приемащото лице

ІV. За единението от гледна точка на приетото

V. За приемането на частите на човешката природа

VІ. За реда на приемането

Прочети още »

Тома от Аквино: Философски трактати

Излезе на български език преводът на петте философски трактата на Тома от Аквино. Увод и превод от латински език: Цочо Бояджиев

Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17. Изток-Запад, С. 2011, 244 с.

ISBN 9789543217977

Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17, превод от латински Цочо Бояджиев. Изток-Запад, С. 2011, стр. 75-169.

Анселм Кентърбърийски: Прослогион

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Прослогион

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Proslogion

линк за сваляне: Прослогион

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 99-144.