Йоан Дамаскин: Извор на знанието. Том 1

Damascenus_Tomus_IИзлезе първият двуезичен (старогръцки и български) том от поредицата „Извори на богословието и християнската философия“ под редакцията на Иван Христов и Светослав Риболов: Йоан Дамаскин: Извор на знанието. Том 1, превод от старогръцки език Атанас Атанасов, „Изток-Запад“, С. 2014, 384 стр.

Той включва произведенията „Философски глави“ и „За ересите“, които съставят първите две части от трилогията „Извор на знанието“ на свети Йоан Дамаскин. Преводът е осъществен по  Ioannes Damascenus, Patrologia graeca, vol. 94, J. P. Migne, Paris 1857.

₪ ₪ ₪

Георги Каприев: Византийска философия (второ допълнено издание)

Георги Каприев: Византийска философия (второ допълнено издание), Изток-Запад, София, 2001, 480 с.

Излезе новата, разширена версия на изследването на Георги Каприев върху специфичните философски тенденции във Византия в техния динамичен подход спрямо философските проблеми от епохата на Средните векове.

Прохор Кидонис: За същността и действието

Прохор Кидонис: За същността и действието – шеста книга

Превод от старограцки език: Дивна Манолова

линк за изтегляне: За същността и действието

Текстът е публикуван в Архив за средновековна философия и култура, свитък ХІV, издаван от Цочо Бояджиев, Георги Каприев и Андреас Шпеер. Изток-Запад, Алтера, С. 2008, стр. 243-263.