Андреас Шпеер – Метафизичното мислене: крехка конвергенция

Излезе първият превод на книгата на  Андреас Шпеер Fragile Konvergenz: 3 Essays zu Fragen metaphysischen Denkens, който е на български език. Преводач от немски език е Георги Каприев:

Андреас Шпеер – Метафизичното мислене: крехка конвергенция. Три есета, прев. от немски Георги Каприев, Изток-Запад, София, 2011, 148 с.

Проф. д-р Андреас Шпеер  е роден през 1957 г. в Дюселдорф. Той се числи към водещите немски философи и най-изтъкнатите историци на философията на нашето време. Директор на Томас-Институт към Университета в Кьолн от 2004 г., той е автор на осем монографии и на респектиращо множество статии; издател и съиздател на десет поредици и списания, играещи съществена роля за развитието на съвременната философия; ръководител на ключови немски и международни научни институции; организатор на множество знакови конгреси и конференции. От две десетилетия той е свързан интелектуално и лично с България и нейната култура, активно участвайки в нея като лектор, като автор на над 20 текста, публикувани тук, като организатор на множество форуми в България и съиздател на Архив за средновековна философия и култура. Андреас Шпеер е почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски” от 2005 г.

Реклама

Георги Каприев: Византийска философия (второ допълнено издание)

Георги Каприев: Византийска философия (второ допълнено издание), Изток-Запад, София, 2001, 480 с.

Излезе новата, разширена версия на изследването на Георги Каприев върху специфичните философски тенденции във Византия в техния динамичен подход спрямо философските проблеми от епохата на Средните векове.

Ива Манова: Норма и реформа в ренесансовата философия

Ива Манова: Норма и реформа в ренесансовата философия. Лоренцо Вала и неговата хуманистическа критика на аристотелизма, Софи-Р, С. 2011, с.176.

Това издание е първото бъгарско монографично изследване в областта на историята на ренесансовата философия. То представя в един обозрим спектър тенденциите н динамиките на философската мисъл през периода на ренесанса. Едновременно с това предлага детайлен и задълбочен анализ на критическите съчинения на Лоренцо Вала (1407-1457), достигайки така до някои от най-чувствителните и най-проблемни „възли“ на интелектуалните търсения през епохата.

Тома от Аквино. Сума на теологията ІІI

Thomas Aquinas, Summa theologicae Pars secunda. Secunda pars [Strassburg, Johann Mentelin, not after 1463]

Тома от Аквино: Сума на теологията, част ІІІ, превод от латински език Цочо Бояджиев

[непубликувани преводи, предоставени на сайта от преводача, предназначени за лично ползване; предстои публикация]

₪₪₪

Пролог

І. Относно уместността на въплъщението

ІІ. За начина на единение на въплътеното Слово с оглед на самото единение

ІІІ. За единението от гледна точка на приемащото лице

ІV. За единението от гледна точка на приетото

V. За приемането на частите на човешката природа

VІ. За реда на приемането

Прочети още »

Тома от Аквино: Философски трактати

Излезе на български език преводът на петте философски трактата на Тома от Аквино. Увод и превод от латински език: Цочо Бояджиев

Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17. Изток-Запад, С. 2011, 244 с.

ISBN 9789543217977

Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17, превод от латински Цочо Бояджиев. Изток-Запад, С. 2011, стр. 75-169.

Анселм Кентърбърийски: Прослогион

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Прослогион

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Proslogion

линк за сваляне: Прослогион

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 99-144.

Анселм Кентърбърийски: Молитва за враговете

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: Молитва за враговете

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: Oratio pro inimicis

линк за сваляне: Молитва за враговете

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 419-423.