Елена 2022

Тази година между 18 юли и 23 юли се проведе поредната школа в гр. Елена на тема

Топоси на знанието

WhatsApp Image 2022-12-07 at 17.28.31
фотография Джем Осман

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  • Понеделник, 18.07

Петя Петкова  – Окамова темпорална логика за разклоняващо се време (OBTL) – Уилям Окам и Артър Прайър

Олег Георгиев – Бележки върху Dstinctio XXXIX от Ordinatio, на Уилям Окам: Utrum Deus possit

  • Вторник, 19.07

Владимир Пачеманов – Топоси на незнанието в диалектиките на Платон и Николай от Куза

Симеон Василев – Апофатическата теология и сянката на незнанието

Мартин Андреев – Нищото и мракът като топоси на знанието и съществуването при Фредегизий от Тур

Джемал Джемал – Обучението в османския дворец през XV-XVIII в. Поглед върху Ендерун и Харем

Антоанета Дончева и Георги Каприев – „Възелът и бримките“: Константинопол и философското образование

  • Сряда, 20.07

Магдалена Цекова – Човешкият интелект като топос на знанието във философията на Аврелий Августин и Тома от Аквино

Борис Чупетловски – Ролята на томистката концепция за съвестта при интерпретацията на Biathanatos

Симеон Младенов – Средновековни епистемологии. Какво наричаме „познание“ през Средновековието?

Николай Петков – Срещата на Кирил Философ с Йоан Граматик

  • Четвъртък, 25.07

Грета Гичева – Смешното като особен топос на знанието

Момчил Симов – Нощта като топос на знанието

Мария Ванева – Демонът на Сократ

Лидия Кондова – Николай от Куза и vivum speculum

  • Петък, 22.07

Калин Янакиев – Църковната история на Украйна. Късносредновековна тема с актуално значение

Слава Янакиева – Вариации на средновековните игри за св. Николай и специфичният контекст на Араската поетическа школа


Реклама