Елена 2019

Тази година между 22 юли и 27 юли се проведе поредната школа в гр. Елена на тема

Ars et artifex – понятието за изкусност и идеята за твореца през Средновековието

PHOTO_20190722_201120-01 - Copy₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  • Понеделник, 22.07

Василен Василев – Понятието „контингентност“ и неговата роля при Кантен Меясу и Уилям Окам

Гергана Динева – Защо Творецът „играе на зарове“ или за връзката между синхронната контингентност и изкуството

  • Вторник, 23.07

Симеон Младенов – Бележки върху средновековната епистемология. Свободата в познавателния процес при Пиер Жан Оливи

Владимир Пачеманов – За Петия път на Тома и възможността за един аргумент за мъдра подредба на света

Бистра Господинова – Няколко бележки върху естетиката на Николай Кузански в За ученото незнание

Елица Калдръмова – Концепцията за изкуството на Джон от Солсбъри в Металогикон

Олег Георгиев – Мисията на свободните изкуства: една възможна интерпретация

  • Сряда, 24.07

Борис Чупетловски – Куртоазната любов и институцията на брака в романа Ерек и Енеида

Петя Петкова – Изкуството в Ирландия през Ранното Средновековие и връзката му с останалата част от Европа

Северина Станкева – Райето през Средновековието

Георги Павлов – Зениците на Плотин; Между ἕνωσις и Тревогата

Калин Янакиев – Формирането на понятието за личност в триадологичния и христологичния дебат (ІV-VІІІ век)

  • Четвъртък, 25.07

Зорница Долева – Между науката и изкуството. Раждането на съвременната анатомия в италианския Ренесанс

Неда Иванова Ars Medica: медицината през Средновековието

Слава Янакиева – Пелагианството в Everymen?

Георги Каприев – Амбивалентният статус на изкуството: Византия

Дивна Манолова – Γραφεύς, филолог и писар си говорят за луната: Димитър Триклиний, Йоан (?) Астрапас, Неофит Продромен и тяхната селенография (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Graecus 482, ff. 92r–95v)

  • Петък, 26.07

Мартин Осиковски – Визуализация на текстови масиви в Excel среда (практическо занимание)

Мадлен Нанева – Превод и коментар на De generatione sonorum от Робърт Гросетест

Благой Благоев – Основаване и възход на университетите в Западна Европа през XI-XIII век


 

Реклама