Елена 2018

Тази година между 23 юли и 28 юли се проведе поредната школа в гр. Елена на тема

Воля и интелект в Средновековието

IMG_9816-01₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  • Понеделник, 23.07

Елица Калдръмова – Значението на волята във философията на Пиер Абелар

Гергана Динева – Три елемента от доказателството на Пиер Жан Оливи за съществуването на свободната воля

  • Вторник, 24.07

Дивна Манолова – Παθητικός νοῦς или способен ли е интелектът да се диви на творението: Теодор Метохит, Miscellanea philosophica et historica 42–45

Михаел Теофилов – Аспекти на лицето при Йоан Дамаскин и Романо Гуардини

Владимир Пачеманов – За ролята на волята и интелекта в разпознаването и действането спрямо благото във философиите на Тома от Аквино и Уилям от Окам

Симеон Младенов – Воля, разум и познание според Бонавентура

  • Сряда, 25.07

Кристиан Станков – Проблемът за активния интелект в учението на Сигер от Брабант

Мадлен Нанева – Битие, небитие, интелект. Отговорът на Майстер Екхарт на въпроса дали в Бог е едно и също „да е“ и „да разбира“

Бистра Господинова Affectio iustitiae при Джон Дънс Скот

Яна Петрова-Дичева – Концепцията за превеса на волята над разума като мост между философиите на Джон Дънс Скот и Сьорен Киркегор

  • Четвъртък, 26.07

Меги Попова – Студентският живот в средновековния университет

Зорница Долева – Между греховното и сакралното. Анализ на лудостта през Средновековието

Тодор Тодоров – Грижата за себе си: секс и интелект при ар-Рази

Северина Станкева – Карнавалният аспект в народната култура на Европейското средновековие

Слава Янакиева – Частите на душата и богопознанието в моралната драма „Премъдрост“ („Ум, Воля и Разбиране или Премъдростта, която е Христос“)

  • Петък, 27.07

Мартин Осиковски – По следите на свободата „да знам, да споря и да споря на воля според съвестта си“. Джон Милтън, Йохан Ройхлин

Калин Янакиев – Спорът между августинизма и пелагианството за свободата на волята и благодатта.

 

Реклама