Елена 2017

20170718_204520_HDR-01

 

Тази година между 17 юли и 22 юли се проведе поредната школа в гр. Елена на тема

Wisdom, Understanding, Dialogue

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

p r o g r a m m e

  • Monday, 17.07.

Opening of the Elena 2017 Summer School

Бистра Господинова – Съзерцанието като познавателен метод в средновековната философия (латинска традиция)

Бойко Панчев – Неочевидност на съществуването на Бог. Доказателства за неговото съществуване в средновековната философия. Диалогът между тях.

Димитър Марков – Митове и факти около прехода от езичество към християнство в Късната Античност и Ранното Средновековие

  • Tuesday, 18.07.

Ива-Мария Данева – Богът в мен. Диалогът на Августин

Изабела Елезоска – Проблемът за свободната воля и човешката природа у късния Св. Августин

Elitza Kaldruova – Understanding and Truth in Boethius’s The Consolation of Philosophy

Ирена Ангелова – Припомнянето и интелектуалното разбиране – Боециевата идея за философията като съпровождаща душата по пътя към Бога

Георги Каприев – Мъдрост, разумно познание и диалог според Максим Изповедник

Adam Seligman – Memory And Metaphor

  • Wednesday, 19.07.

Smilen Markov – The Concept of Ousia and the Library of Arethas.

Gergana Dineva The Last Possible Abstraction: Persona According to Richard of St. Victor

Симеон Младенов – Between Reason and Will – Conscience and Synderesis in Bonaventure’s Philosophy

Martin Ossikovski Pre-Miltonian Flashes of „The Liberty to Know, to Utter, and to Argue Freely“

Иван Йорданов – Theory of Knowledge and Epistemology of the Vision in the Philosophy of Nicolaus Cusanus

Олег Георгиев – Няколко бележки върху корените на ренесансовия хуманизъм

  • Thursday, 20.07

Мария Янакиева и Катерина Георгиева – Доктор Фауст: Между пропадането на човека и осъществения избор

Michael Teofilov – Resurgence of the Free Will Debate: Luther and Erasmus

Zornitza Doleva – The point in time where time begins: a reflection on the birth of the world

Savina Petkova – Potentiality and inoperativity. Giorgio Agamben’s reading of Bartleby

Slava Yanakieva – Discerning Pre-Modern Genre Forms in Cinematography (Medieval Literary and Visual Themes in European Cinematography. Modes of appearance).

Калин Янакиев – Средновековните основания на хилиазма (иоахимизмът от края на 12 в.) и неговите по-сетнешни развития

  • Friday, 21.07. 10.00

Христо Калоянов – Жест и жестикулация. Средновековният танц

Кристиан Станков – Средновековната „зоология“ – от алегоричното сказание към научното изследване

Цочо Бояджиев – поетично четене

  • Saturday, 22.07.

Summary of the Summer School and closing remarks.

Departure of the participants.

Реклама