Елена 2016

Waiting for Godot at Elena

Тази година между 25 юли и 30 юли се проведе поредната школа в гр. Елена на тема

Translatio studii.
Граници и миграция на знанието в Средновековието

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

п р о г р а м а

  • вторник, 25.07

Михаел Теофилов – Майстер Екхарт и Азът

Гергана Динева – Ролята на волята за изграждане на новото понятие „персоналност“ в контекста на изместване на фокуса от понятието „душа“. Пиер Жан Оливи

Симеон МладеновId quo nihil minor cogitari possit (Това, от което не може да бъде помислено нищо по-малко) или Анселм от Кентърбъри и проблемът за злото

Ралица Стоянова – Обвързаността на човешката жертвоготовност за изкупване на греха със свободната воля и постигането на истината при Анселм от Кентърбъри

  • сряда, 26.07

Савина Петкова – Рецепция на Цицероновото понятие otium в трактата “За живота в самота” на Франческо Петрарка

Александра Докова – Активността на съставните субстанции и схващането на Тома от Аквино за материята

[философско-театрален дует] Катерина Георгиева и МарияЯнакиева – „Анти-Апокалипсиса“ в пиесата „В очакване на Годо“

Мартин Осиковски – Смъртен грях № 8

  • четвъртък, 27.07

Иван Йорданов – Идеята за прогресията (ἐπέκτασις) в системата на Григорий Нисийски

Меги Попова – Учението на св. Григорий Палама за изхождането на Светия Дух (в противовес на „латиняните“)

Кристиян Станков – Ямблих или за мистическия обрат в неоплатонизма

Олег Георгиев – Дебатът за вечността на света между Прокъл и Йоан Филопон

  • петък, 28.07

Валентин Славеев – Преглед на модели от византийската живопис към живописния портрет в ранната Средновековна традиция на живописта

Слава Янакиева – Презентативната теология на екзорсизма и взаимопроникването при Мария Магдалина от цикъла Дигби и други места

Калин Янакиев – Два схоластически силогизма и парадоксът на началото.

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

© Меги Попова
Реклама