Елена 2013

Elena_2013Тази година между 22 юли – 27 юли се проведе поредната школа в гр. Елена на тема:

“Метафизиката в системата на средновековното знание”

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

п р о г р а м а

 

  • вторник, 23 юли

Гергана Динева [СУ]

„Понятието за „възможност” и новата метафизика на Дънс Скот – чрез „невъзможност” към онтология”

Дивна Манолова [СEU]

„Никифор Григора: Относно числото седем

Юлия Николова [СУ]

„Възгледите на св. Григорий Палама за познанието, изразени в съчинението му Сто и петдесет глави

Симеон Младенов [СУ]

„Трите типа познание при Псевдо-Дионисий Ареопагит. Границите на катафатиката.”

  • сряда, 24 юли

Александра Докова [СУ]

„Понятието за биващо в ‘метафизиката’ на Уилям Окам”

Лидия Кондова [СУ]

„Разривът между ‘Бога’ и Бога в съчиненията на Уилям от Окам – Предварителни бележки.”

Йоана Георгиева [СУ]

„Отношение между наука и теология според Уилям Окам”

 Габриела Русинова [СУ]

„Работни дефиниции за диалектика през ранносредновековната образованост”

 Савина Петкова [СУ]

„Натрапливост на смъртта в живота на Ренесансовия човек. Франческо Петрарка – Писмо ХХIV, 1, За краткостта на живота

  • четвъртък, 25 юли

Борис Новаков [СУ]

„Илюминацията като основа на знанието у Свети Августин”

 Цочо Бояджиев [СУ]

„Йоан Итал – апориите на материята”

Валентин Калинов [СУ]

„Вещици и хуманисти”

  • петък, 26 юли

Калин Янакиев [СУ]

„Различията в разбирането на причастието в трите основни деноминации на християнството”

Реклама