Елена 2012

Тази година между 16 юли – 21 юли се проведе поредната школа в гр. Елена на тема:

“Философия и теология след 1204 г.”

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

п р о г р а м а

  • понеделник, 16 юли

Олег Георгиев [СУ]

„Истината за един мит или ‘хроника на една предизвестена смърт’”

  • вторник, 17 юли

Гергана Динева [СУ]

„Непантеистичната космология на Николай от Куза”

Дивна Манолова [СEU]

„Елементи от питагорейската математика в ПисмoVІ на Никифор Григора

Сергей Стефанов [НБУ]

„Барокът като културен стил и краят на Ренесанса”

Атанас Нанев [СУ]

„Идеята за закон в политическата философия на ал-Фараби”

  • сряда, 18 юли

Габриела Русинова [СУ]

„Петър Испанеца: рецепция и трансформация на теорията за топосите на Боеций”

Лидия Кондова [СУ]

„Абеларовият четвърти въпрос. Новата постановка на проблема за универсалиите.”

Йоана Георгиева [СУ]

„Влечението като особена способност на душата във философията на Тома от Аквино”

 Смилен Марков [СУ]

„Теофан от Никея и приносът на паламизма в дебата за вечността на света”

  • четвъртък, 19 юли

Александра Докова [СУ]

„Понятията за „биващо“ и „битие“ в Хебдомадите на Боеций и коментара на Тома от Аквино към Хебдомадите

Цветелина Мицова [СУ]

„Неотразената светлина (lux) в светлинната метафизика на Роберт Гросетест (1175 – 1253)”

гл. ас. д-р Тодор Тодоров [СУ]

„Хиперфизиката на ал-Кинди”

 Валентин Калинов [СУ]

Сатана изгонва сатана. Размишления около един загадъчен епизод в хрониката на Раул Глабер.”

  • петък, 20 юли

Калин Янакиев [СУ]

„Как точно е протекла Тайната вечеря?“

Слава Янакиева

„Изкуството на ритора и изкуството на мима“

Реклама