Елена 2011

Тази година между 25 юли – 30 юли 2011 г. се проведе поредната школа в гр. Елена на тема:

„Средновековната християнска традиция (Рим и Константинопол) и нехристиянските култури“

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

п р о г р а м а

  • понеделник, 25 юли

17.00 – проф. дфн Олег Георгиев [СУ]

„Поетика на трансцендентното пространство: Джон Ръскин за готическата архитектура”

  • вторник, 26 юли

10:00 – ас. Гергана Динева [СУ]

„Тома от Аквино върху проблема за ангелската природа”

10:45 – д-р Смилен Марков [СУ]

„Логически и философски понятия в христологичния модел на Теодор Абу Курра – коментар върху трактата Против северианите”

16:30 – докторант Дивна Манолова [СЕU]

„Платон, Плутарх и Никифор Григора: Една византийска дискусия относно тъждествеността (Втора част)”

17:15 – докторант Сергей Стефанов [СУ / НБУ]

„Начални бележки върху Августиновия християнски прочит на неоплатонизма и рецепцията му при Марсилио Фичино”

  • сряда, 27 юли

10:00 – ас. д-р Мартин Осиковски [УНСС]

„Коментари към Политика 1281a39-1282a24 (кн. 3, гл. 11)”

10:45 – Паула Ангелова [СУ]

„Двойната перспектива през Средновековието. Схоластичната традиция (Учението) за perspektiva

16:30 – гл. ас. д-р Тодор Тодоров [СУ]

„Пладнешкият демон„

17:15 – Ивета Симеонова, Христо Вълчев [СУ]

„Сравнение между стоическата и християнската концепции за свободата на човека”

  • четвъртък, 28 юли

10:00 – Лидия Кондова [СУ]

„Етиката на Абелар – диалог между вяра и разум”

10:45 – Атанас Нанев [СУ]

„Понятието за активен интелект при ал-Фараби”

16:30 – Александра Докова [СУ]

„‘Светлинната физика’ на Роджър Бейкън”

17:15 – Пламена Фотева [СУ]

„Генезис и съвременни употреби на понятието готика и неговата роля в минологизацията на Средновековието”

  • петък, 30 юли

10:00 – Зорница Радева [СУ]

„Проблемът за душата в земно тяло при Марсилио Фичино. Платоновата теология, Книга XVI, Глава 1-7. Предварителни бележки”

10:45 – Благой Бойчев [СУ]

„Схващането за изкуство през антропологическия възглед на Немезий от Емеса”

16:30 – Слава Янакиева

„Опит за контекстуализиране на ‘екзорцизма’ на Хилдегард от Бинген”

17:15 – проф. дфн Калин Янакиев [СУ]

„Рим, Константинопол и ‘относителността’ на историческото картографиране”

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Тук може да видите клипчето, направено от Мартин Осиковски по време на лятното училище.

[клипът е публикуван с изричното съгласие на автора]
Реклама