Елена 2015

morning

Тази година между 20 юли и 25 юли се проведе поредната школа в гр. Елена на тема

Учител и ученик през Средновековието

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

п р о г р а м а

  • понеделник, 20.07

Георги Каприев – Учител и ученик в духовната и интелектуалната култура на Византия

Гергана Динева – Реконтекстуализация на понятието „учителство“: дали човекът може да се нарича „учител“. Коментарът на Тома от Аквино върху За учителя на Августин

  • вторник, 21.07

Недялка Тошева – Телесността на Христа  според  християнската философия на Максим Изповедник

Катерина Георгиева – Опит за разглеждане на менталните болести през въпроса за същността при патриарх Фотий

Лора Дулова – Разликите в основите на метафизичните програми на неоплатионизма и Джон Скот Ериугена

Наталия Тотева – Анселм Кентърбърийски. Разумът – ветропоказател на Бог и докъде се простира свободата на избора

Мария Янакиева – Философска артикулация на мистическия опит при Майстер Екхарт и при Ибн Араби

Меги Попова – Теория за понятието на Уилям от Окам

  • сряда, 22.07

Смилен Марков – Богопознание и дидактика (схващането за символното богопознание на Теофан Никейски)

Юлия Николова – Бъдещето във философията на Робърт Гросетест

Михаел Теофилов – Духовният емпиризъм на Джон Уесли

Савина Петкова – Смъртна или безсмъртна е човешката душа? Проблеми на интерпретациите в Трактат за безсмъртието на душата от Пиетро Помпонаци

Вечерен доклад: Цочо Бояджиев – Улицата или баналното във фотографията.

  • четвъртък, 23.07

Александра Докова – Проблемът за телесната красота в метафизическата система на Плотин

Милан ДжорджевичТи ли си оној што треба да дојде или да чекаме друг? (Христос, учениците на Јован Претеча и идеологијата)

Иван Йорданов – Сравнителен анализ между византийската идея за многото светове и аргументът на Лайбниц за най-добрия от всички възможни светове

Дивна Манолова – Философският диалог в късновизантийския период: Филомат или за овладяването на знанието

Вечерен доклад: Олег Георгиев – За бъдещето на една традиция

  • петък, 24.07

Валентин Славеев – Промяната на статута на художника от Средновековието към творец през Ренесанса. Джото и Ел Греко

Слава Янакиева – Кинематографичната образност на „Края на света“

Тържествен доклад по пладне: Калин Янакиев – Свидетелството на нещата у блаж. Августин и аргументът на Анселм Кентъбърийски

Реклама