школа в Елена

Elena_2013От 1984 г. насам* с малки прекъсвания в град Елена се провежда учреденият от Цочо Бояджиев ежегоден семинар по средновековна философия и култура. Семинарът има продължителност една седмица, през която участниците на сутрешни и следобедни заседания представят доклади и върху текущите теми, върху които е концентрирана изследователската им дейност, върху които след това се провеждат кратки дискусии.

Представяните доклади са най-често строго специализирани в сферата на медиевистките изследвания, но същевременно често участници от различни дисциплини, които създават възможността да по-широк дебат върху различни елементи от средновековната култура.

Формата на семинара е зададен по такъв начин, че акцентът на работата да пада върху студентите – бакалаври и магистри по философия, но често и по други хуманитарни дисциплини, като културология, филология, богословие и т.н. – за да могат те да придобият представа за спецификите на работата с медиевистки текстове и проблеми, както и академичен опит. В този смисъл, това е и една от основните задачи на лятната школа в Елена – интегрирането на ново поколение изследователи, създаването на академични връзки, трансфера на знание и опит и конструирането на нови изследователски рамки в перспективата на развиващите се изследвания в областта на философската медиевистика.

              * За историята на школата вж. статията в сп. Пирон бр. 8/2014

₪₪₪

Елена 2011   ₪   Елена 2012   ₪   Елена 2013   ₪   Елена 2014   ₪   Елена 2015   ₪   Елена 2016   ₪   Елена 2017   ₪

Реклама