Калин Янакиев

cv_yanakiev-001₪ ₪ ₪

изследователски интереси

християнство, философия, средновековие, култура, православие

₪ ₪ ₪

академична биография

образование
1985 Степен „Доктор“ по философия
1983 висше образование по философия, СУ „Св. Климент Охридски“

научни звания
2006 Професор (СНС по Философия, хаб. труд – монография, Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението)
2003 доктор на философските науки (СНС по Философия, дис. труд – монография, Богът на опита и богът на философията. Рефлексии върху богопознанието.)
1992 Доцент (СНС по Философия, хаб. труд – монография. Религиозно-философски размишления.)
1988 Главен асистент
1986 Старши асистент
1985 – научен сътрудник II степен към БАН
1985 – доктор (СНС по Философия, дис. труд „Етиката на ранното християнство”)

специализации
2002 Политическа философия на европейското средновековие X-XI, Свободен университет Берлин, Германия

₪ ₪ ₪

преподавателска дейност 

 редовни курсове

във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра Културология, степен магистър

магистърска програма Средновековна философия и култура

 • 2002/2007 г. – Средновековна история
 • 2002/2007 г. – Проблеми на средновековната християнска теология

във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра Културология, степен бакалавър

 • 2009/2012 г. Ментални структури на средновековната култура
 • 2009/2012 г. Политически феномени на средновековната култура
 • 2002/2008 г. История на средновековната култура

специализирани курсове:

във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, курс към докторантското училище

 • 2010/2011 г. Християнската философия и съвременните дебати за историята и човека
 • 2009/2010 г. Проблеми на християнската етика и биоетика.
 • 2006/2007 г. Тяло, пространство-време и жест в християнската антропология
 • 2005/2006 г. Историческо време и типове исторически разказ.

във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „История на философията”

 • 2011/2012 Философията на Светите Отци

в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

 • 2005/2006 Театърът на Гротовски и опитът за сакралното – зимен семестър (за степен бакалавър и магистър)

във Философски факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

 • 2011/2012 г. Църква и власт през Средновековието
 • 2010/2011 г. Мисленето за трансцендентността и личността в средновековната християнска философия.
 • 2009/2010 г. Проблеми на християнската философия и етика.
 • 2006/2009 г. Средновековна философия и религия. Проблемът за времето, истината и волята.
 • 2005/2006 г. Философски различия в християнското учение на изток и на запад през Средновековието
 • 2004/2005 г. Проблеми на екзистенциалната философия.

 

в Богословски факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

 • 2010/2012 Християнска философия

 

₪ ₪ ₪

други длъжности

от 2011  Член на ПКХНИ при НАОА (от септември 2010)

2008-2009 Член на Специализирания научен съвет по културология към Висшата атестационна комисия

2000-2007  Член на Специализирания научен съвет по философия към Висшата атестационна комисия

1997-1998    Член на комисията по въвеждане на предмета «Религия» в училищата към МОН

 

₪ ₪ ₪

научна дейност 

2010-2011    Факултетски изследователски проект към НИС, Тематичен конкурс 2010: Тема на проекта:  Изработване на допълнение към антологията (reader) и мултимедийния продукт за зрелищната и празнична култура на Средните векове – Ръководител на  проекта.

2009-2010    Факултетски изследователски проект към НИС, Тематичен конкурс 2009: Тема на проекта:  Изработване на антология (reader) и мултимедиен продукт за зрелищната и празнична култура на Средните векове – Ръководител на  проекта.

2009-2010    Факултетски изследователски проект към НИС, Тематичен конкурс 2009: Философски и богословски дискурси през ХІІІ и ХІV в. De littera et spiritu sive de philologia ancilla pholosophiae – Може ли филологията да е в помощ на философията? – Член на изследователския екип.

2007-2008    Geist und Natur in der europäischen Philosophie (Sofia – Hannover), НИС СУ

от 2009  Постоянен семинар Религия и култура, финансиран от фонда за научноизследователска дейност на СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ – участник

 

₪ ₪ ₪

научна издателска и редакторска дейност

от 2006 Член на редакционния съвет на списание ALTERA ACADEMICA

от 2005  Член на редакционния съвет на списание ORIENTALIA, изд. на НБУ

 • Главен редактор на тримесечен културен журнал ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА
 • Главен редактор на тримесечен културен журнал ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА

от 1993  Член на редакционната колегия на Bibliotheca Christiana

 

₪ ₪ ₪

участия в международни форуми

2012, 19-21 септември – Участие в Международен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Личността в православното Предание. Тема на доклада: Богословски и философски проблеми на личността

2012, 9-14 септември – Участие в 38. Kölner Mediaevistentagung, Кьолн. Тема на доклада, The Two Swords Theory and its Early Medieval Application.

2011, декември – Участие в международната конференция Божествените енергии и богопознанието в Православното предание (1-3.12.2011, Велико Търново) (доклад) Екзистенциалност на Богопознанието.

2010, септември – Участие в 37. Kölner Mediaevistentagung (14-17 септември, Кьолн).

2009, ноември – Участие в международната конференция „Житейски път и богословски приноси на отец Георги Флоровски”, организирана от БФ на СУ (23 ноември, София) (доклад).

2009, септември – Участие в III EGSAMP-Summerschool “Letter and Mind – How Philosophy benefits from Philology. De littera vel spiritu sive de philologia ancilla philosophiae” (14-20 септември, Санта Чезарея / Лече).

2008, юли, Участник в международното лятно училище на EGSAMP „Nature and Art – the intercultural European Dialogue in the Late Middle Ages“ (21-27 юли, Елена).

2007, юли-август – Участие  в международния изследователски уоркшоп „Knowledge and Happiness: Philosophy as a Way of Live in the Middle Ages”(22 юли – 2 август 2007, Лама ди Луна / Андриа).

2007, февруари, Участие в международна конференция „Проблеми на преподаването на история във висшите училища, Киев, Украйна 2006, септември     Медиевистична среща на SIEPMр Кьолн, Германия

 

₪ ₪ ₪

членство в международни научни, професионални, неправителствени организации

от 2002 Пълен член и съосновател на българския клон на The Fellowship of St Alban and St Sergius

от 1996 Пълен член на Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale

от 1995 Пълен член на Сдружението на Българските Писатели

 

₪ ₪ ₪

публикации

книги

 1. Европа, паметта, Църквата, изд. „Хермес“, София, 2015
 2. Res Vitae, Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива. С. АЛТЕРА, 2012 г.
 3. Светът на Средновековието. Генезис, история, общество., С., Communitas, 2012.
 4. Метафизика и християнство, С., ORIENTALIA, 2008 г.
 5. Философски опити върху самотата и надеждата, С., ORIENTALIA, 2008 (второ преработено издание).
 6. Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението. С., Анубис,
 7. Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху Богопознанието, С., Анубис, 2002.
 8. Древногръцката култура: Проблеми на философията и митологията,(второ преработено издание) Велико Търново, Емалиол, 1999.
 9. Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие, С., ОМОФОР, 1998.
 10. Религия. Експериментално учебно помагало за втори-четвърти клас (в съавторство с колектив), С., Образование и наука ЕАД, 1998.
 11. Философски опити върху самотата и надеждата, С., ГАЛ-ИКО, 1995.
 12. Религиозно-философски размишления, (второ издание) С., Анубис, 1994.
 13. Религиозно-философски размишления, (първо издание) С., Критика и хуманизъм, 1991.
 14. Древногръцката култура: Проблеми на философията и митологията, С., (първо издание), Университетско издателство, 1988.

 

статии и студии

 1. Янакиев, К. Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното протичане., в: Християнство и култура, бр. 8/75 (есен), с 16-25
 2. Янакиев, К. Общността и социално слабите, в: Християнство и култура, бр. 3/70 (пролет), с 77-87, 2012
 3. „ Безразличие, отегчение, скука”, в: Християнство и култура, бр. 8/65 (есен), 2011.
 4. „ Краят на античността и началото на средновековието – историко-културологическа критика на традиционните дати в историографията”, в: Nomina essentiant res. В чест на Цочо Бояджиев, Изток-Запад, София, 2011.
 5. „Свобода или зависимост на волята: средновековната и съвременната версия на един философско-етически дебат”, в: Християнство и култура, бр. 4/61 (пролет), 2011.
 6. „Два християнски парадокса”, в: Християнство и култура, бр. 2/59 (зима), 2011.
 7. „Диалогичност на човешкото, 22 тезиса”, в: Християнство и култура, бр. 10/57 (зима), 2010.
 8. „Четири вида смях”, в: Християнство и култура, бр. 8/55 (есен), 2010.
 9. „Тайната на личността, видяна през призмата на човешката самота”, в: Християнство и култура, бр. 6/53 (лято), 2010.
 10. „Наказание и милост”, в: Християнство и култура, бр. 4/51 (пролет), 2010.
 11. „Празникът”, в: Християнство и култура, бр. 2/49 (зима), 2009 г.
 12. „Защо в историографията на Средновековието не му върви”, в: Християнство и култура, бр. 10/45 (есен), 2009 г.
 13. „Четири молитвени съзерцания пред иконата на Христос”, в: Християнство и култура, бр. 7/42 (лято), 2009 г.
 14. „Традиция, еманципация, права на човека”, в: Християнство и култура, бр. 5/40 (пролет), 2009 г.
 15. „Две богословски традиции в осмислянето на брака”, в: Християнство и култура, бр. 2/37 (зима), 2008 г.
 16. „Безсмъртието на душите и възкресението на мъртвите”, в: Християнство и култура, бр. 10/33 (есен), 2008 г.
 17. „Защо Бог у християните е Троица (според свидетелството на св. Иоан Богослов)”, в: Християнство и култура, бр. 8/31 (лято), 2008 г.
 18. „Солта на земята. Размисли върху проповедта за блаженствата”, в: Християнство и култура, бр. 4/27 (пролет), 2008 г.
 19. „Възмутителен ли е за съвестта догматът за вечния ад”, в: Християнство и култура, бр. 2/25 (зима), 2008 г.
 20. „Властта „отдясно” и властта „отляво””, ALTERA ACADEMICA, кн. 4, 2007/2008 г
 21. „Размисли за трансцендентното и иманентното в исляма и християнството”, в: ORIENTALIA, кн. 1, 2007г.
 22. „Пасхалният център на Православието”, в: Литературата, издание на факултета по славянски филологии, кн. 1, 2007 г.
 23. „Размисъл за истината”, в: ALTERA ACADEMICA, кн. 1, 2007 г.
 24. „Иконата като присъствие на святото”, в: Архив за средновековна философия и култура, тринадесети свитък, 2006 г
 25. „Защо срещата между Православието и демокрацията е проблематична?”, в: Около Чарлз Тейлър. Религия и политика, Сб., ред. Ив. Знеполски, София, 2006
 26. „Основни различия в осмислянето на литургията в Православието и католицизма”, в: Добри Христов и българския ХХ век, Сб., София, 2005
 27. „Церемонията по коронация на френските крале като игра на юридически позиции”, в: Играта през Средновековието, Сб., ред. Ц. Бояджиев, София, 2005
 28. „Към въпроса за „края на Античността”, или за една продължителна „ориенталска” Античност,” в: сп. Ориенталия, 1, 2005 г.
 29. „Изясняване на православното богослужение. Шестопсалмието или стражата на душата,” в: сп. Християнство и култура, 3/15 2005г.
 30. „Изясняване на православното богослужение. Съботната вечерня,” в: сп. Християнство и култура, 2/14 2005 г.
 31. „Имат ли страданията смисъл?”, в: сп. Християнство и култура, 1/13 2005 г.

 

ктатии като колумнист в портал „Култура

08.04.2013 10:10 – „Времето” на Юрсенар и „вечността” на Мориак

01.04.2013 10:20 – Срещу политическата дихотомия

25.03.2013 11:47 – Хлябът и гостът

18.03.2013 10:55 – Душе моя, душе моя

11.03.2013 12:18 – „Народът” и „те”

04.03.2013 11:23 – Земята между

25.02.2013 13:37 – Новият патриарх и надеждата

23.02.2013 12:32 – Канонът срещу архонтството

11.02.2013 11:45 – Достоен – Недостоен

04.02.2013 11:16 – Църквата – Тяло Христово

28.01.2013 11:29 – „Незаблудимост” в Православието?

21.01.2013 12:58 – Мондиализация или колонизация (II)

14.01.2013 10:02 – Мондиализация или колонизация (I)

07.01.2013 12:46 – Литургичното основание на иконите

31.12.2012 11:12 – Властта над собствената ни природа

17.12.2012 10:53 – Две рождественски проповеди

10.12.2012 12:25 – Църковната общност и денонощното богослужение

03.12.2012 11:57 – Идеологически произведеният „младеж”

26.11.2012 11:44 – Градът като място на свободата

19.11.2012 11:32 – Какво значи „Църквата е в епископа”

12.11.2012 12:50 – Апорията на бъдещия ни патриаршески избор

05.11.2012 11:42 – Срещу духовното потребителство

29.10.2012 12:05 – Мисионерският труд на европееца

22.10.2012 10:48 – Подлостта на тоталитарното зло

15.10.2012 11:11 – Имперската злоупотреба с Православието

08.10.2012 11:59 – За балканския етнофилетизъм

01.10.2012 11:47 – Европа като съобщество

24.09.2012 10:55 – Хедонизмът на лявото

17.09.2012 9:03 – Лицемерен потрес

 

₪ ₪ ₪

преводи

избрани преводи

прот. Игор Прекуп, „Църква и интелигенция” в: Християнство и култура,1/68, 2012 г.

Владимир Лоски,  „Съблазните на църковното съзнание” в: Християнство и култура, 2/14 2005 г.

Антанас Мацейна, „Християнският смисъл на историята,” в: Християнство и култура, 2/14 2005

Прот. Александър Шмеман, „Три беседи,” в: Християнство и култура 1/13 2005

Сергей Аверинцев, „Из последните му работи,” в: Християнство и култура 2/ 10 2004

Митроп. Антоний Сурожский, „Бог под въпрос,” в: Християнство и култура 1/9 2004

Саймън Тагуъл, „Беседи върху блаженствата,” в: Християнство и култура 1/9 2004 и 4/8 2003

Иван Илин, „За религиозното съмнение,” в: Християнство и култура 3/7 2003

Евагрий Понтийски, “За различните зли помисли” в: Архив за средновековна философия и култура, седми свитък, С.,2001 г. – от гръцки

 

₪ ₪ ₪

електронна визитка

 

Електронен портал Култура

 Християнство и култура

http://www.hristiyanstvoto.eu/tags/%EF%F0%EE%F4.+%CA%E0%EB%E8%ED+%DF%ED%E0%EA%E8%E5%E2проф. Калин Янакиев в предавания

Разликата в календара не е основание да се регистрира нова православна църква

 Проф. Калин Янакиев за Бог и злото 

Интервю с Калин Янакиев

Професорско каре

 

 

 

Реклама