членове

Memberships

Цочо Бояджиев

директор на Института

Георги Каприев

изпълнителен директор

Атанас Стаматов – член на управителния съвет

Иван Билярски – член на управителния съвет

Калин Янакиев – член на управителния съвет

Олег Георгиев – член на управителния съвет

₪₪₪

Андреас Шпеер – член

Иван Христов – член

Тодор Тодоров – член

Тони Николов – член

Смилен Марков – член

Гергана Динева – член

Георги Петков – член

Слава Янакиева – член

Дивна Манолова – член

Невена Димитрова – член

₪₪₪

Анна Б. Николова – асоцииран член

Александър Шурбанов – асоцииран член

Реклама