събития

Катедра „История на философията” към ФФ на СУ „Св. Климент Охридски” съвместно с Кьолнския университет

 организират семинари и лекция с участието на

 д-р Томас Йешке

(научен сътрудник по Durandus editing project към Томас-Институт, Кьолнски университет)

Програма

  • четвъртък, 31 май 2012 г., 11.00 ч., зала 63, ректорат на СУ

                         Августин и свободната воля в Изповеди, книга VІІІ,

                         семинар с участието на д-р Томас Йешке, д-р Смилен Марков

  • четвъртък, 31 май 2012 г., 13.30 ч., зала 63, ректорат на СУ

                         Дискусия: Рецепцията на Псевдо-Дионисий във Византия и латинския Запад

                        семинар с участието на д-р Томас Йешке, д-р Смилен Марков, ас. Гергана Динева

  • петък, 1 юни 2012 г., 18.00 ч., зала 63, ректорат на СУ

                         Дурандус върху невъзможността на прославените тела

                         лекция на д-р Томас Йешке

работен език: английски

                                                                                                                                         

plakat

Knotenpunkt Byzanz: Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen

От 14 до 17 септември 2010 се проведе първата конференция от най-значимия в сферата на философската медиевистика форум – Kölner Mediävistentagung, посветена на Византия, проведена в Томас Институт към Кьолнския университет, Германия, с който Институтът за средновековна философия и култура поддържа тесни връзки.

Съществен принос в избора на тема и организацията на форума има проф. Георги Каприев, президент на комисията „Византийска философия“ на S.I.E.P.M. от 2002 насам.

Проф. Каприев изнесе тържествения вечерен доклад с тема Vier Arten und Weisen, den Westen zu bewältigen. Отбелязано е и подобаващото представяне на докториралия в Кьолн през 2010 представител на участниците от София Смилен Марков с доклад на тема Die Rezeption des Johannes von Damaskus in den arabischen Schriften Theodor Abū Qurras.

Събитието е отбелязано от ректора на Кьолнския университет проф. доктор на науките Аксел Фраймут с нарочно слово, (вж.: слово на ректора), както и от директора на Томас Институт проф. д-р. Андреас Шпеер, доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски“ (вж.: слово на проф. Шпеер).

Необичайността на темата е отбелязана веднага след конференцията от  Frankfurter Allgemeine Zeitung (вж. Die vergessene Hälfte des römischen Reiches).

Реклама