Тома от Аквино: Сума против езичниците, книга трета

summa contra gentiles 3 coverИзлезе на български език третата част от втората Сума наТома от АквиноСума против езичниците, превод от латински Цочо Бояджиев, Фондация “Комунитас”, С. 2014, 462 стр.

₪ ₪ ₪

Реклама