Йоан Дамаскин: Извор на знанието. Том 1

Damascenus_Tomus_IИзлезе първият двуезичен (старогръцки и български) том от поредицата „Извори на богословието и християнската философия“ под редакцията на Иван Христов и Светослав Риболов: Йоан Дамаскин: Извор на знанието. Том 1, превод от старогръцки език Атанас Атанасов, „Изток-Запад“, С. 2014, 384 стр.

Той включва произведенията „Философски глави“ и „За ересите“, които съставят първите две части от трилогията „Извор на знанието“ на свети Йоан Дамаскин. Преводът е осъществен по  Ioannes Damascenus, Patrologia graeca, vol. 94, J. P. Migne, Paris 1857.

₪ ₪ ₪

Реклама