Тома от Аквино: Сума против езичниците, книга втора

Summa_Contra_Gentiles_II_BGИзлезе на български език втора част от втората Сума наТома от АквиноСума против езичниците, превод от латински Цочо Бояджиев, Фондация “Комунитас”, С. 2013, 327 стр.

₪ ₪ ₪

Реклама