Към съдържанието

Аристотел: Съчинения в шест тома, том ІІ, част І – Физика

11/12/2012

Aristotle - PhysicsАристотел: Съчинения в шест тома, том ІІ, част І – Физика, превод от старогръцки Цочо Бояджиев, “Захарий Стоянов”, С. 2012, с. 454.

Advertisements

Коментари са забранени.