Андреас Шпеер – Метафизичното мислене: крехка конвергенция

Излезе първият превод на книгата на  Андреас Шпеер Fragile Konvergenz: 3 Essays zu Fragen metaphysischen Denkens, който е на български език. Преводач от немски език е Георги Каприев:

Андреас Шпеер – Метафизичното мислене: крехка конвергенция. Три есета, прев. от немски Георги Каприев, Изток-Запад, София, 2011, 148 с.

Проф. д-р Андреас Шпеер  е роден през 1957 г. в Дюселдорф. Той се числи към водещите немски философи и най-изтъкнатите историци на философията на нашето време. Директор на Томас-Институт към Университета в Кьолн от 2004 г., той е автор на осем монографии и на респектиращо множество статии; издател и съиздател на десет поредици и списания, играещи съществена роля за развитието на съвременната философия; ръководител на ключови немски и международни научни институции; организатор на множество знакови конгреси и конференции. От две десетилетия той е свързан интелектуално и лично с България и нейната култура, активно участвайки в нея като лектор, като автор на над 20 текста, публикувани тук, като организатор на множество форуми в България и съиздател на Архив за средновековна философия и култура. Андреас Шпеер е почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски” от 2005 г.

Реклама