Георги Каприев: Византийска философия (второ допълнено издание)

Георги Каприев: Византийска философия (второ допълнено издание), Изток-Запад, София, 2001, 480 с.

Излезе новата, разширена версия на изследването на Георги Каприев върху специфичните философски тенденции във Византия в техния динамичен подход спрямо философските проблеми от епохата на Средните векове.

Реклама