Ива Манова: Норма и реформа в ренесансовата философия

Ива Манова: Норма и реформа в ренесансовата философия. Лоренцо Вала и неговата хуманистическа критика на аристотелизма, Софи-Р, С. 2011, с.176.

Това издание е първото бъгарско монографично изследване в областта на историята на ренесансовата философия. То представя в един обозрим спектър тенденциите н динамиките на философската мисъл през периода на ренесанса. Едновременно с това предлага детайлен и задълбочен анализ на критическите съчинения на Лоренцо Вала (1407-1457), достигайки така до някои от най-чувствителните и най-проблемни „възли“ на интелектуалните търсения през епохата.

Реклама