Тома от Аквино: Философски трактати

Излезе на български език преводът на петте философски трактата на Тома от Аквино. Увод и превод от латински език: Цочо Бояджиев

Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17. Изток-Запад, С. 2011, 244 с.

ISBN 9789543217977

Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17, превод от латински Цочо Бояджиев. Изток-Запад, С. 2011, стр. 75-169.
Реклама