Уилям от Окам: Избрано

Уилям от Окам: Избрано

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по изданията:

Wilhelm von Ockham, Texte zur Teorie der Erkenntnis und der Wissenschaft, lat./dt., ed. R. Imbach, Reclam, Stuttgart 1984;

Wilhelm von Ockham, Summe der Logik, lat./dt., ed. P. Kunze, Meiner, Hamburg 1999;

Wilhelm von Ockham, Texte zu Theologie und Ethik, lat./dt., eds. V. Leppin & S. Müller, Reclam, Stuttgart 2000.

линк за сваляне: Избрано

Текстът е публикуван в Уилям Окам, Избрано. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 10, Лик, С. 2002.
Реклама