Бонавентура: За знанието Христово, въпрос 4

Бонавентура: За знанието Христово, въпрос 4: Дали онова, което познаваме със сигурност, се познава в самите вечни идеи?

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: Bonaventura, Quaestiones disputatae de scientia ChristiVom Wissen Christi, übers., komm. u. eingel. von Andreas Speer, Hamburg 1992, SS. 85-135.

линк за сваляне: За знанието Христово, въпрос 4

Текстът е публикуван в Бонавентура, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 85-110.
Реклама