Анселм Кентърбърийски: За свободата на избора

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: За свободата на избора

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: De libertate arbitrii

линк за сваляне: За свободата на избора

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 177-202.
Реклама