Анселм Кентърбърийски: За граматика

Анселм, архиепископ Кентърбърийски: За граматика. По какъв начин граматикът е субстанция и качество

превод от латински език: Росен Стоянов

Преводът е осъществен по: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968: De grammatico

линк за сваляне: За граматика

Текстът е публикуван в Анселм, архиепископ Кентърбърийски, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 255-284.
Реклама