Бонавентура: За тройния път, или огънят на любовта

Бонавентура: За тройния път, или огънят на любовта

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: S. Bonaventurae Opera Omnia tomus VIII, Quaracchi, 1898, pp. 3-18 – De Triplici Via, alias Incendium amoris.

линк за сваляне: За тройния път, или огънят на любовта

Текстът е публикуван в Бонавентура, Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 111-139.
Реклама