Боеций: Теологическите трактати

Аниций Манлий Северин Боеций: Теологическите трактати

превод от латински език: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: Anicius Manlius Severinus Boethius, Opuscula sacra, in „The Theological Tractates. The Consolation of Philosophy“, 7th ed. London-Cambridge, Massachusetts, 1962.

линк за изтегляне: Теологическите трактати

Текстът е публикуван (2-ро издание) в Анций Манлий Северин Боеций, Теологическите трактати, За утешението на философията, УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, с. 13-63.
Реклама