Прохор Кидонис: За същността и действието

Прохор Кидонис: За същността и действието – шеста книга

Превод от старограцки език: Дивна Манолова

линк за изтегляне: За същността и действието

Текстът е публикуван в Архив за средновековна философия и култура, свитък ХІV, издаван от Цочо Бояджиев, Георги Каприев и Андреас Шпеер. Изток-Запад, Алтера, С. 2008, стр. 243-263.
Реклама