Тома от Аквино: За съществуващото и същността

Тома от Аквино: За съществуващото и същността

Превод от латински език: Цочо Бояджиев

линк за сваляне: За съществуващото и същността

Текстът е публикуван за първи път в Тома от Аквино, За съществуването и същността; За вечността на света. Bibliotheca christiana, ИК Критика и Хуманизъм, С. 1992, стр. 7-44.
Реклама