Тома от Аквино: За вечността на света против мърморковците

Тома от Аквино: За вечността на света против мърморковците

Превод от латински език: Цочо Бояджиев

линк за сваляне: За вечността на света

Текстът е публикуван за първи път в Тома от Аквино, Засъществуването и същността; За вечността на света. Bibliotheca christiana, ИК Критика и Хуманизъм, С. 1992, стр. 45-56.
Реклама