Тома от Аквино: За обособените субстанции

Тома от Аквино: За обособените субстанции

Превод от латински език: Цочо Бояджиев

линк за сваляне: За обособените субстанции

Текстът е публикуван за първи път в Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17, превод от латински Цочо Бояджиев. Изток-Запад, С. 2011, стр. 75-169.
Реклама