Пиетро Помпонаци: Трактат за безсмъртието на душата

Пиетро Помпонаци: Трактат за безсмъртието на душата

Превод от латински език: Цочо Бояджиев

линк за сваляне: Помпонаци – Трактат за безсмъртието на душата

 

 

Текстът е публикуван в Пиетро Помпонаци, Трактат за безсмъртието на душата, УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008.
Реклама