Марсилио Фичино: За щастието

Марсилио Фичино: За щастието. Какво представлява щастието, какви степени има то,  както и за това, че е вечно

от латински език: Цочо Бояджиев

линк за сваляне: Фичино – За щастието

 

Текстът е публикуван в Марсилио Фичино, Трактати, УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2008, стр. 201-212.
Реклама